În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – GDPR sau Regulamentul, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC STEJARA SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.
SC STEJARA SRL colectează şi prelucrează date cu caracter personal, în scop de:
– livrare comenzi primite;
reclamă, marketing şi publicitate;
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu responsabilitate prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
1. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal
Notificarea: SC STEJARA SRL în calitate de operator de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului;
Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele SC STEJARA SRL, date cu caracter personal au prevăzut în contractul individual de muncă şi în “fişa postului” o clauză explicită de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Consimţământul persoanei vizate: În anumite situaţii, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Regulament, prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii SC STEJARA SRL va efectua prelucrarea, deasemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei în vigoare;
Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor SC STEJARA SRL;
Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate;
Protejarea minorilor: Minorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot achiziţiona în nume propriu produse sau servicii şi nu pot solicita, respectiv primi comunicări de la SC STEJARA SRL fara acordul reprezentantului legal sau conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.
Transferul de date: SC STEJARA SRL nu transferă date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege;
Crearea de profil: SC STEJARA SRL nu creează profiluri ale clientilor. În cazul studiilor de marketing dezvoltate de SC STEJARA SRL, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.
Exactitatea: SC STEJARA SRL are nevoie de sprijinul clienţilor săi în furnizarea datelor pentru realizarea serviciilor, însă exactitatea acestor date depinde de calitatea informaţiilor livrate de persoanele vizate şi/ sau de partenerii contractuali;
Identificarea: Pentru soluţionarea solicitărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal adresate SC STEJARA SRL persoana vizată trebuie să facă dovada efectuării comenzii/comenzilor sau serviciilor;
Stocarea: SC STEJARA SRL stochează datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare;
Securitatea: SC STEJARA SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, evaluare şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.
2. Politica prelucrării datelor cu caracter personal
În conformitate cu principiile Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare, SC STEJARA SRL are obligaţia de a prelucra cu responsabilitate datele personale care îi sunt furnizate.
3. Drepturile persoanei vizate
În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi:
– dreptul de a obţine de la SC STEJARA SRL, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de SC STEJARA SRL, iar dacă datele sunt prelucrate de SC STEJARA SRL persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;
– dreptul de a obţine de la SC STEJARA SRL, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;
– dreptul de a obţine de la SC STEJARA SRL, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
– dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
– dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată
4. Responsabilul cu protecţia datelor
În conformitate cu prevederile Regulamentului, SC STEJARA SRL a numit responsabilul cu protecţia datelor la nivelul organizaţiei şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare referitoare la Regulament si la drepturile utilizatorilor in pagina de contact a site-ului.
5. Securitatea datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului, SC STEJARA SRL depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.
6. Gestionarea riscurilor
În ceea ce priveşte riscurile, SC STEJARA SRL ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.
7. Încălcarea securităţii datelor
Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de SC STEJARA SRL în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.
Politica de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor salariaţilor SC STEJARA SRL, precum şi tuturor structurilor centrale şi teritoriale ale S SC STEJARA SRL.

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
Mesajele sunt transmise prin intermediul administratorului magazinului online . Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.
Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe farmaciastejara.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. farmaciastejara.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
farmaciastejara.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul farmaciastejara.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date? De asemenea, daca utilizatorii nu mai doresc sa primeasca newsletterul farmaciastejara.ro, se pot dezabona accesand sectiunea Contul Meu – Notificari prin E-mail. In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele C-Solution SRL (plationline.ro), iar farmaciastejara.ro nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.